Projektet ska etablera Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Tröndelag som ett av norra Europas centrum när det gäller additiv tillverkning och stärka företagen i regionen och utveckla nya produkter.

Demodetaljer

Bakgrund

Additiv tillverkning (AT), också kallat 3D-print eller additive manufacturing (AM), har utvecklats från att vara begränsad till enbart prototyptillverkning till en metod för serieproduktion och används idag inom ett flertal områden som exempelvis arkitektur, biomedicin, mat och industri.

Det finns en stor potential i additiv tillverkning, men utvecklingen bromsas av kompetensbrist i företag och utbildningsinstitutioner och otillräckligt samarbete mellan företag och utvecklingsmiljöer.

De tre forskningsmiljöerna Sports Tech Research Centre, NTNU och SINTEF har en lång erfarenhet av AT i metall och är något av pionjärer i området. Med utgångspunkt från behoven och tekniska utmaningar hos den regionala industrin men även de stora, svenska-norska industrierna kommer man att arbeta gemensamt för att lösa frågor kring praktisk användning och industrialisering av AT processer.

Mål

Huvudsakliga mål är att utveckla och erbjuda expertis inom AT i produktutveckling och produktionsprocesser till de regionala företagen. Dessutom stötta regionala företag som redan använder tekniken att utveckla både produkter och affärsmodeller. Andra mål är att utveckla nya material, erbjuda materialkarakterisering samt att förbättra och utveckla ny metodik och nya produkter för AT i metall.

Med projektet avser man också att etablera Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Tröndelag som ett kunskaps-, och industriellt centrum inom additiv tillverkning, eller 3D-printning i metalliska material.

Genom att samverka mellan forskning och näringsliv och dra nytta av expertisen vid de olika forskningsmiljöerna kan projektet bidra till att stärka företag i regionen så att de får ut nya, unika produkter på marknaden som ökar deras konkurrenskraft på en starkt växande internationell marknad.

På sikt är ambitionen att utveckla regionen inom området AT till den grad att andra företag lockas att etablera sig i regionen eller söka samarbeten och affärer med regionala aktörer.

Forskare

Lars-Erik Rännar, projektledare svenska sidan.

Projektperiod

2018-2020

Finansiär

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Partners

I projektet samverkar Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet, NTNU Institutt for maskinteknikk og produksjon och SINTEF Raufoss Manufacturing AS. Ytterligare tolv företag och organisationer deltar i samarbetet - Uddeholm, Sandvik Materials Technology, Sandvik Machining Solutions, Sandvik Teeness, Laser Nova, Essge-Plast, AIM Sweden, Nord-Lock, Arcam EBM.