System för digitala 3D reklamskyltar och deras effekt på kundbeteende

De senaste årens forskningsframsteg inom 3D-visualisering lämnar utrymme för att i grunden förändra det sätt på vilket all 3D-information presenteras. Denna teknik förutspås revolutionera flertalet områden där nuvarande presentationsmetoder främst består av vanliga tvådimensionella skärmar utan djup. Exempel på aktuella tillämningar är medicinsk diagnostik, produktdesign och -konstruktion, digitala reklamskyltar, TV-spel och 3DTV, mobiltelefoni m.m.

 

Mittuniversitet har under de senaste åren bedrivit forskning med fokus på verklighetstrogen tredimensionell (3D) visualisering inom forskningsprofilen Digitala samhällen. Forskningen har nu uppnått en mognadsgrad som medger en kunskapsöverföring från akademi till näringsliv. Detta projekt har för avsikt att vara ett första steg i denna överföring av kompetens genom att ett prototypsystem för digital reklam med 3D-visualisering konstrueras i ett tätt samarbete mellan forskargruppen vid Mittuniversitetet och ett lokalt företag.

 

Projektet ämnar även att parallellt bygga upp ett nätverk med andra Europeiska forskargrupper och företag för att ligga till grund för fortsatt forskningsfinansiering genom EU:s ramprogram. Ett sådant internationellt forskningsnätverk syftar också till att vara grund för att fördjupa och bredda den regionala kunskapsspridningen.

 

Läs mer