Mittuniversitetet har en bred forskningsbas och bedriver högkvalitativ och spännande forskning som har genomslag såväl nationellt som internationellt. Forskningen bedrivs dels som ämnesforskning inom 47 olika ämnen och dels som tematisk forskning inom universitetets åtta centrum.

TB_1612_9449.jpg
Fibre Science and Communication Network är ett av Mittuniversitetets forskningscentrum. Foto: Torbjörn Bergkvist.

Forskningscentrum

Mittuniversitetet har åtta olika forskningscentrum som fungerar som spjutspetsar för våra profilområden, men också som arenor för samverkan med finansiärer och andra intressenter.

Forum och grupper

På Mittuniversitetet finns en rad olika forskargrupper i en mångfald av ämnen.

Ämnen

Mittuniversitetet bedriver forskning av hög internationell klass inom alla Mittuniversitetets ämnesområden, ofta i samverkan med det omgivande samhället. 

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.