Fyra miljoner till forskning om hur klimatförändringar påverkar försäkringsbranschen

Länsförsäkringars forskningsfond har beslutat att finansiera ett stort projekt som ska studera människors uppfattningar och beteenden i förhållande till klimatrisker. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan tre starka forskningsmiljöer vid Mittuniversitetet – Centrum för forskning om ekonomiska relationer, Risk and Crisis Research Centre och Forum för genusvetenskap.

Målet med studien är att öka kunskapen om hur hotande klimatförändringar påverkar människors riskuppfattningar, beteende och även betalningsförmåga vad gäller försäkringar.

- Vi kommer också att titta på om detta skiljer sig mellan olika grupper i samhället och mellan geografiska områden, säger Anna Olofsson, centrumledare vid Risk and Crisis Research Centre (RCR).

Försäkringsbolag ska kunna använda kunskapen för att exempelvis förebygga riskfyllda beteenden hos sina kunder och för att kunna ta bättre hand om bostadsägare vid naturolyckor som beror på klimatförändringar. De ska även kunna förbättra sina egna prognoser av försäkringstagares framtida betalningsvilja och riskmedvetenhet. Resultaten från projektet kan dessutom ligga till grund för utformning av trygga och hållbara boendeformer i framtiden.

- Projektet är ett samarbete mellan forskningsmiljöer inom försäkring, riskhantering och genusforskning. Tillsammans har vi den starkaste kompetensen i Sverige inom området, säger Anna Olofsson.

Åtta forskare deltar i projektet som leds av Anna Olofsson, professor i sociologi vid RCR tillsammans med Katarina Giritli-Nygren, docent i sociologi vid Forum för genusvetenskap (FGV) och Peter Öhman docent i företagsekonomi vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER).

- Vi samarbetar ofta mellan olika forskningsområden vid Mittuniversitetet, säger Peter Öhman, forskningsledare vid CER. Vi är ett litet universitet med korta kontaktvägar och stora möjligheter. Det är en utmaning och roligt att se hur vi kan komplettera varandra i forskningen.

Forskarna kommer att genomföra en nationell enkätundersökning. Dessutom kommer de att intervjua bostadsägare och deras familjer. Projektet pågår under tre år och har en budget på fyra miljoner kronor.

Kontakt:

Anna Olofsson,
centrumledare, RCR,
070-680 30 32, e-post: anna.olofsson@miun.se

Katarina Giritli-Nygren,
föreståndare, FGV,
070-776 61 88, e-post: katarina.giritli-nygren@miun.se

Peter Öhman,
centrumledare, CER,
073-036 79 48, peter.ohman@miun.se