FGV forskare tar plats i det offentliga rummet

Forskare från FGV tar plats i det offentliga rummet när Angelika Sjöstedt-Landén samtalar med Ulrika Dahl om vad det innebär att vara feminist, och när Katja Gillander-Gådin tycker till om machokulturer i skolan.

Angelika Sjöstedt Landén, lektor i genusvetenskap vid Mittuniversitetet, har träffat Östersundsbördiga Ulrika Dahl, docent i genusvetenskap vid Södertörns högskola för ett samtal om feminism och plats och vad det kan betyda att vara feminist i Jämtland. Klicka här för att läsa artikeln.

En femtedel av flickorna och en tiondel av pojkarna uppger i Friends senaste rapport att de utsatts för sexuella trakasserier. Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitet, menar att rektorer och lärare måste börja se problemet och agera för att förändra rådande ”machokultur” och pojkars attityd mot flickor. Klicka här för att se nyhetsinslaget i tv4.