Det började som satir och slutade med en uppmärksammad app. Forum för genusvetenskaps app om härskartekniker syftar till att motverka kränkningar och trakasserier. Nu testas prototypen.

harskarteknik.jpg

I samma tid som #metoo spreds över världen och satte fokus på sexuella trakasserier släpptes nyheten om Mittuniversitetets app ”Härskartekniker” från FGV, Forum för genusvetenskap och forskargrupperingen som kallar sig för Forum för digitalisering. Appen fick stor uppmärksamhet och nyheten spreds i tidningar, radio och tv.

Forskarna bakom appen mot härskartekniker; Lisa Sällvin, Helene Zetterström-Dahlkqvist, Emelie Larsson, Karin Larsson-Hult och Michaela Castellanos.

– I våras, när vi började jobba med appen, hade vi inte väntat oss den här responsen, men i och med #metoo så var det väntat, konstaterar Karin Larsson-Hult, doktorand i sociologi.

Hon får medhåll från sina kollegor Michaela Castellanos, doktorand i engelska, Heléne Zetterström Dahlqvist, lektor i folkhälsovetenskap och Emelie Larsson, doktorand i sociologi. 

– Det ligger verkligen i tiden. Och det visar på behovet, säger Emelie Larsson.

Idén till appen kom i våras, då satt just den här gruppen på FGV:s forskardagar och spånade kring hur man skulle kunna jobba med feministiska strategier. Någon kläckte idén om en app och frågan var bara hur de skulle få till en sådan. De började med att skriva på en text som följde det klassiska konceptet om sju sorters småkakor. Bara det att de skrev recept mot de sju sorters härskartekniker som man oftast talar om.

– Det började som en satirisk text som vi kopplade till sju sorters digitala småkakor. Vi beskrev hur en app som hjälper att synliggöra, medvetandegöra och motverka härskartekniker skulle kunna se ut, säger Karin Larsson-Hult.

Lisa Sällvin, adjunkt i data- och systemvetenskap, kopplades in under senvåren och arbetet med en app konkretiserades. Nu finns appen mot härskartekniker i gruppens mobiltelefoner. 

Så fungerar appen

Det finns tre olika fokusområden i appen: Om man har blivit utsatt för härskartekniker, om man sett någon annan bli utsatt eller om man utsatt någon och vill ändra sitt beteende.

Appen förklarar de sju olika härskarteknikerna och kommer med förslag på hur man hanterar dem.

– Ofta kommer man på i efterhand att man blivit utsatt för en härskarteknik, men appen kan även användas förebyggande. Det finns tips på motstrategier och det finns tips på bekräftartekniker, säger Karin Larsson-Hult.

De sju härskarteknikerna man talar om är osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering och våld eller hot om våld. I appen finns information om samtliga tekniker samt tips och tricks hur man ska hantera dem. Det finns flera konkreta exempel på situationer när en härskarteknik har använts, till exempel underrubrikerna ”någon skämtade om mig på ett sätt som gjorde att jag kände mig obekväm” eller ”två eller flera personer pratade om mig som om jag inte var där”.

Dubbelbestraffning är en av de härskartekniker som appen synliggör och motverkar.

Målgruppen är alla, män som kvinnor, unga som gamla.

– Det handlar heller inte enbart om sexuella trakasserier, det är bredare än så, säger Heléne Zetterström Dahlqvist.

– Det blir ett sätt att prata om maktutövande, tillägger Emelie Larsson. 

Målet är App Store och Google Play

Appen har skapats utan tillsatta medel och det enda som kostat pengar är illustrationerna som beställts av en konstnär. Än så länge har den alltså inte kostat nämnvärt, men ska det bli mer än en prototyp behövs det finansiering. Gruppen vill gärna se att det ska kunna gå att rapportera kränkningar och bidra med statistik via appen, men vem som då ska ta emot statistiken eller äga systemet är i nuläget oklart.

– Ska det bli skarpt läge vill vi gärna jobba vidare med det här, säger Heléne Zetterström Dahlqvist.

Ett universitet i Tyskland har kontaktat gruppen och visat intresse för appen, men än så länge testas den bara hos några enstaka personer. Förhoppningen är att den snart ska kunna testas bland Mittuniversitetets anställda.

Målet är att appen mot härskartekniker ska finnas tillgänglig till både iPhones och Android-telefoner, gratis och tillgänglig för alla och på flera olika språk.

 

Mer information