Nu har nr 1/2017 äntligen gått till tryck och vi kan dela resultatet med er!

fgv.jpg

I September 2016 så inviterade Forum för Genusvetenskap till publicering. Vi uppmanade personer som fått sitt arbete avbrutet på grund av påtvingad migration – eller som befinner sig i exil - att delta i 2017 års pågående forskningsserie. Vi har under tiden mottagit en rad intressanta bidrag och det har varit en mycket berikande och lärorik process!

Nu har nr 1/2017 äntligen gått till tryck och vi kan dela resultatet med er!

Det rykande färska numret hittar du här; http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1071602&dswid=-3186