Vilken roll spelat intraätet i den interna kommunikationen? Lena Lundgrens avhandlig söker svar på frågan.