Journalistikens kommersialisering - mera myt än sanning?

Kommersialisering anges ofta som orsak till journalistikens och mediernas förflackning. Såväl i vetenskapliga artiklar som i allmän debatt hävdas att ökad konkurrens leder till slätstruket innehåll för att locka en stor publik.

Finns det en självklar koppling mellan mediemarknadens förändring och journalistikens utveckling? Ibland uttalar man sig om innehållets förändring utan att de facto ha undersökt det. I ett större projekt har därför en innehållsstudie gjorts, som spänner över 50 år och fyra tryckta dagstidningar. En slutsats är att diskussionen om mediernas innehåll snarare bör handla om professionaliseringens effekter än om kommersialisering.

Projektfakta

Projektledare: Ingela Wadbring
Finansiering: Riksbankens Jubileumsfond