Kommunikativt ledarskap är ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen som syftade till att definiera begreppet kommunikativt ledarskap, och utveckla ny kunskap om hur kommunikativt ledarskap kan utvärderas och utvecklas.

MI7A2989.jpg

Projektet genomfördes i samverkan med Norrmejerier, Saab, Sandvik, Spendrups och Volvo mellan mars 2011 – februari 2013. De företag som deltog i studien arbetar alla långsiktigt med att stärka ledarnas kommunikation.

Forskarna från grupperna CORE (Communication, Organizations, Research and Education) och Kvalitetsteknik inom Demicom och företagen samverkade om ny teori om kommunikativt ledarskap – relaterad till resultat, engagemang och hälsoaspekter.

Två konsultföretag, Nordisk Kommunikation och Occurro, genom Per Zetterquist bidrog i projektet med ett praktiknära perspektiv på att utveckla ledares kommunikativa förmåga. Projektet stöddes av Sveriges Kommunikatörer, som bidrog till att sprida resultaten i projektet i syfte att belysa kommunikations­frågornas strategiska betydelse för framgångsrika företag och organisationer.

Läs mer om projektets publikationer

Kommunikativt ledarskap

Forskningsprojektet Kommunikativt ledarskap har resulterat i sex olika rapporter – läs dem här.

Kontakt

Centrumledare:
Prof. Ingela Wadbring

Administratör:
Christian Nounkeu Tatchou

Kommunikatör:
Anders Mossing

Adress: 
DEMICOM
851 70 Sundsvall