Projektet Kommunikativt ledarskap resulterade i följande publikationer:

komledrapporter.jpg

Populärvetenskapliga rapporter

Nummer 1: Kommunikativt ledarskap – Definition, teori och centrala beteenden
Läs eller ladda ner

Number 1: Communicative leadership – Theories, concepts and central communication behaviors
Läs eller ladda ner

Nummer 2: Kommunikativt ledarskap – Metod och process för utvärdering
Läs eller ladda ner

Nummer 3: Kommunikativt ledarskap och hälsa
Läs eller ladda ner

Nummer 4: Kommunikativt ledarskap – En analys av intervjuer med chefer och medarbetare i fem företag.
Läs eller ladda ner

Nummer 5: Kommunikativt ledarskap som påverkar organisationers resultat
Läs eller ladda ner

Doktorsavhandling

Hamrin, S. (2016). Communicative leadership : (Re)Contextualizing a Swedish concept in theory and within organizational settings. Diss. (Sammanläggning) Mittuniversitet Sundsvall, 2016 (Mid Sweden University doctoral thesis : 235)  

Artiklar publicerade i internationella tidskrifter och internationella bokkapitel:

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2016). How Communicative Leadership influences co-workers’ health : A Quality Management perspective. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 8: 2, ss. 143-158.

Hamrin, S. (2016). Communicative leadership and context : Exploring constructions of the context in discourses of leadership practices. Corporate Communications. An International Journal, vol. 21: 3, ss. 371-387.

Hamrin, S. (2016). Communicative leadership : Exploring leaders' discourse on participation and engagement. Comunicação & Sociedade, vol. 38: 2, ss. 7-42. 

Hamrin, S. , Johansson, C. & Jahn, J. L. (2016). Communicative Leadership : Fostering co-worker agency in two Swedish business organizations. Corporate Communications. An International Journal, vol. 21: 2, ss. 213-229.

Hamrin, S. (2016). Recontextualizing communicative leadership : The interplay of discourses in a Swedish multinational organization. International Journal of Strategic Communication, vol. 10: 1, ss. 18-35.

Johansson, C. (2015). Empowering employees through communicative leadership. I Organizational and Strategic Communication Research : European Perspectives II. Braga : CECS - Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade Universidade do Minho. S. 85-110.

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2014). Health Related Quality Management Values and Key Principles of Communicative Leadership - Are They the Same?. Quality Innovation Prosperity, vol. 18: 1, ss. 59-72. 

Johansson, C. , Miller, V. D. & Hamrin, S. (2014). Conceptualizing communicative leadership : A framework for analysing and developing leaders’ communication competence. Corporate Communications. An International Journal, vol. 19: 2, ss. 147-165.

Presentationer på internationella konferenser

Hamrin, S. (2014). Exploring Contexts in Organizational Members' Discourse of Communicative Leadership. Paper presented at the International Communication Association's (ICA) 64th annual conference. Seattle 2014: Communication and the 'Good life'; 22-26 May 2014; Seattle, USA

Hamrin, S. (2013). Communicative Leadership in Cultural Contexts : Leaders and Co-workers’ Discursive Constructions in a Swedish Multinational Organization. Paper presented at the National Communication Association Conference, Washington DC, USA.

Johansson, C. , Hamrin, S. & Jahn, J. L. (2013). Communicative leadership : Leaders and members reflecting on leadership and communication. Paper presented at the International Communication Association's 63rd Annual Conference, June 17-21, 2013, London, Great Britain.

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2013). Health Related Quality Management values and Key principles of Communicative Leadership - are they the same?. I 16th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS,4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia : From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility. S. 164--177.

Johansson, C. , Miller, V. & Hamrin, S. (2012). Conceptualizing communicative leadership : A tentative theoretical framework. Paper presented at the National Communication Association 98th Annual Convention, 15-18 November 2012, Orlando, FL, USA

Miller, V. D. , Johansson, C. & Hamrin, S. (2012). Investigating Kommunikativt ledarskap : A preliminary theoretical and empirical construct explication. Paper presented at the National Communication Association 98th Annual Convention, 15-18 November 2012, Orlando, FL, USA

Johansson, C. & Hamrin, S. (2012). What is a "communicative" leader? : Leaders and their employees making sense of leadership and communication. Paper presented at the ECREA 2012, the 4th European Communication Conference, 24-27 October, 2012, Istanbul, Turkey.

Projektet är också omskrivet i olika artiklar

Kommunikativt ledarskap | Chefstidningen
Catrin Johansson professor i organisationers kommunikation på Mittuniversitetet, skriver om kopplingen mellan kommunikativa ledare och friska arbetsplatser.

Värdet av ledarutveckling i kommunikativt ledarskap
Ett nytt projekt om Kommunikativt ledarskap som pågår 2017-2020 ska analysera värdet av att utveckla ledare i kommunikativt ledarskap

Vilken nytta ger kommunikativt ledarskap egentligen? | forskning.se
Hur skapar ett kommunikativt ledarskap värde i organisationer? Vad är värdet av att utveckla ledare i kommunikativt ledarskap? Det ska ett nytt forskningsprojekt vid Mittuniversitetet ta reda på. Projektet kommer att analysera utvecklingen i två större organisationer, Sandvik Machining Solutions och Volvo Group.