Kriskommunikation i det digitala samhället

Syftet med projektet är att systematiskt analysera förutsättningarna för en framgångsrik myndighetskommunikation vid kriser vad gäller kommunikationen med allmänheten och via medierna samt utveckla metoder för effektivt lärande kring nya kommunikationsmönster i den digitala mediemiljön.
  
De stora förändringar som skett i det svenska samhället under de senaste decennierna vad gäller medieutveckling och medieanvändning står i centrum för analysen av hur kriskommunikationen påverkats och kan komma att påverkas i framtiden. 
    

De centrala frågeställningarna i projektet är:

  • Vad kännetecknar myndigheternas strategiska kriskommunikation i den digitala mediemiljön?
  • Hur ser allmänhetens användning av digitala medier ut i samband med kriser?
  • Vad betyder den digitala medieutvecklingen för nyhetsmediernas rapportering om kriser?
  • Vilka kriskommunikativa modeller har störst möjligheter att utvecklas framgångsrikt i framtida krisförlopp, kännetecknade av alltmer komplexa digitala kommunikativa och mediala strukturer?
  •  Vilka är de viktigaste erfarenheterna från kriskommunikationen i den digitala mediemiljön, och hur kan dessa erfarenheter bäst beaktas i detframtida lärandet kring myndigheternas krishantering och förtroendeskapande?

Projektfakta

Projekttid: 2013-2015
Projektledare: Professor Lars Nord
Finansiering: Samverkansområde Ekonomisk Säkerhet