Projektet studerar hur ett företags vision och mål kommuniceras från koncernledningen till medarbetarna. Genom närstudier av kommunikationen under möten analyseras processen när ledarnas visioner möter medarbetarnas skiftande verkligheter.