Project ‘Leading cultural diversity in the Elderly care organizations in Sundsvalls kommun

Det främsta syftet med denna studie är att undersöka kommunikationen mellan ledare och anställda med annan bakgrund än svensk på arbetsplatser, särskilt inom äldreomsorgen inom socialtjänsten i Sundsvall. Vidare ska studien ge insyn i hur dessa medarbetare integreras på arbetsplatsen. Studien är i linje med Socialtjänstens behov i Sundsvalls kommun och bidrar till att utveckla arbetsförutsättningarna som kan leda till hållbar organisering genom att förse ledarna med kunskap för att hantera sina medarbetargrupper på ett mer effektivt sätt. 

Projektfakta

Projekttid: 2016-2017
Projektledare: Solange Hamrin 
Finansiering: Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun