Kommunikation för hållbar organisering

MI7A2948.jpg

Projektet drivs inom samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun. Syftet är att bidra med kunskap om de kommunikationsfaktorer som påverkar organisering och verksamhetsutveckling och som kan såväl underlätta som hindra arbetet med en hållbar arbetsmiljö.

Det genomförs tillsammans med kommunens företrädare och projektet Hållbart arbetsliv, och är relaterat till projektet Arbetsmiljökartläggning för hållbar organisering som utvecklar ny kunskap om hur processer och strukturer i organisationer påverkar utnyttjandet av resurser och bidrar till ledares och medarbetares arbetsvillkor och arbetsmiljö.

Projektfakta

Projektledare: Professor Catrin Johansson
Projekttid: 2016
Finansiering: Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun