Kriskommunikation, samverkan och ledning

MI7A1766.jpg

Syftet med projektet Kriskommunikation, samverkan och ledning är att under 2015–2017 driva ett strategiskt projekt inom området kriskommunikation kopplat till samverkan och ledning som kompletterar det arbete med Gemensamma grunder för samhällsstörningar som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kriskommunikation som en integrerad del av samverkan och ledning ska vara i fokus. Målet är att ta fram en bok som ger rekommendationer för hur aktörer med ansvar för krisberedskap kan arbeta med kriskommunikation före, under och efter en kris. 

Projektfakta

Projektledare

Professor Catrin Johansson

Projekttid

2015–2017

Finansiering 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap