Kommunikation för en hälsosam arbetsplats

Kontor-support.jpg

Projektet drivs inom samverkansavtalet mellan Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun.

Syftet är att bidra med kunskap om de kommunikationsfaktorer som påverkar organisering och verksamhetsutveckling, och som kan såväl underlätta som hindra arbetet med en hållbar arbetsmiljö.

Det genomförs tillsammans med kommunens företrädare och projektet Hållbart arbetsliv och är relaterat till projektet Arbetsmiljökartläggning för hållbar organisering som utvecklar ny kunskap om hur processer och strukturer i organisationer påverkar utnyttjandet av resurser och bidrar till ledares och medarbetares arbetsvillkor och arbetsmiljö. I projektet studeras de insatser som specifikt görs på en arbetsplats genom utbildning inom områdena hälsa och kommunikation och deras resultat.

Projektfakta

Projektledare 

Professor Catrin Johansson

Projekttid 

2017–2018

Finansiering 

Mittuniversitetet och Sundvalls kommun