15363012-young-man-telling-gossips-to-his-woman-co.jpg

Vid olika typer av händelser uppkommer rykten på grund av olika oklarheter. De får ofta stor uppmärksamhet i medierna eller i den allmänna diskussionen bland människor.

Rykten uppstår ofta som en kollektiv diskussion där svåra frågor får en enkel lösning. Lösningen kan vara korrekt men även missvisande. Syftet med studien är att beskriva vad ett rykte är, undersöka hur rykten uppkommer och sprids samt vad som blir föremål för ryktesspridning.

Ett ytterligare syfte är att diskutera hur informationsansvariga kan hantera ryktesspridning vid olika slag av kriser. Projektet genomförs i samarbete med professor Gary Fine, Northwestern University, USA.

Projektfakta

Projektledning 

Professor Lars Nord

Projekttid 

2017

Finansiering 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap