Jalakas, A. & Johansson, C. (2014). Kommunikation som ger samhällsnytta. Kommunikationens värde i Trafikverket. DEMICOM nr 16. Sundsvall, Mittuniversitetet.
Ladda ner rapporten

Öhgren, J. & Johansson, C. (2014). Sociala intranät för kommunikation och lärande. En studie av Svenska Spels intranät. DEMICOM nr 15. Sundsvall, Mittuniversitetet.
Ladda ner rapporten

Olsson, Jonas & Johansson, Catrin (2013) Kommunikationens värde i offentlig verksamhet. En nulägesanalys av Trafikverket. DEMICOM nr 10. Sundsvall, Mittuniversitetet.
Ladda ner rapporten

Johansson, C. (2013). Nätverk för kriskommunikation. Stockholm: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Ladda ner rapporten

Johansson, C. (2013). Kommunikativt ledarskap 5 - som påverkar organisationens resultat. Sundsvall: Mittuniversitetet.
Ladda ner rapporten

Johansson, C & Hamrin, S. (2013). Kommunikativt ledarskap 4 - en analys av intervjuer med chefer och medarbetare i fem företag. Sundsvall: Mittuniversitetet.
Ladda ner rapporten

Bäckström, I., Ingelsson, P. & Wiklund, H. (2013). Kommunikativt ledarskap 3 - kommunikativt ledarskap och hälsa. Sundsvall: Mittuniversitetet.
Ladda ner rapporten

Johansson, Catrin & Miller, Vernon D. (2012). Kommunikativt ledarskap 2 – metod och process för utvärdering. Sundsvall, Mittuniversitetet.
Ladda ner rapporten

Lundgren, Lena, Strandh, Kicki & Johansson, Catrin. (2012) De sociala intranätens praxis – användning, nytta och framgångsfaktorer. Sundsvall, Mittuniversitetet.
Ladda ned rapporten 

Johansson, Catrin., Miller, Vernon. & Hamrin, Solange. (2011). Kommunikativt ledarskap 1 - definition, teori och centrala beteenden. DEMICOM nr 1. Sundsvall: Mittuniversitetet
Ladda ner rapporten

Johansson, Catrin., Miller, Vernon. & Hamrin, Solange. (2011). Communicative leadership 1 – theories, concepts, and central communicationbehaviours. Sundsvall: Mid Sweden University. English version.

Johansson, C. & Stúr, E. (2008). Vojmån – en studie om kommunikation och demokrati. Sundsvall: Mittuniversitetet.

Johansson, C. & Nord, L. (Red.) (2006). Makten över kommunikationen. Communiqué 2006. Sundsvall: Mittuniversitetet.

Grandien, C. Nord, L & Strömbäck, J (2005). Efter Flodvågskatastrofen: Svenska folkets åsikter om och förtroende för myndigheter, medier och politiker.  Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten.

Johansson, C. & Hedman, L. (Red.) (2005). Organisationers kommunikation – illusion eller vision? Communiqué 2005. Sundsvall: Mittuniversitetet.