DEMICOM ger regelbundet ut ett nyhetsbrev med ett sammandrag av vad som hänt under senaste tiden. Nu har vi publicerat decembernumret.

d8dcqm_eViaLfdT7Dr-p.jpg