Nord invald i Kungliga Skytteanska Samfundet

larnor.jpg

Skytteanska Samfundet har beslutat välja in professor Lars Nord, DEMICOM, Mittuniversitetet, som arbetande ledamot i Samfundet.

Skytteanska Samdfundet är den nordligaste av Sveriges kungliga akademier och dess uppgift är att stödja och uppmuntra Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling.