Docentföreläsning med Marie Grusell - Sociala medier, politikens viktigaste arena?

Marie Grusell är universitetslektor vid Göteborgs universitet, men har de senaste åren varit nära knuten till Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM där hon huvudsakligen forskat kring sociala mediers roll i politisk kommunikation och de politiska partiernas strategiska kommunikation i samband med valrörelser.

Hennes doktorsavhandling från 2008 handlar om allmänhetens attityder till reklam. Marie Grusell förekommer flitigt i medierna som kommentator och expert på frågor som rör sociala mediers roll i samhället. Marie Grusell kommer som docent vid DEMICOM att fungera som forskningsledare i kommande projekt kring valrörelsen 2018.

Mittuniversitetet, Campus Sundsvall. Lokal: C 312
Måndag 18 september, kl. 13.00 – 14.00


För mer upplysningar om föreläsningen kontakta:

Lars Nord, centrumledare, DEMICOM
Tfn: 070-550 93 33
E-post: lars.nord@miun.se