Internet flödar av information om folks köpvanor och önskemål, men oftast används inte informationen till någonting. Nu har Åre blivit testort för ett nytt affärssystem som ska samla allt detta material och göra det tillgängligt för alla i turismbranschen. 

MI7A0788.jpg

Utmaningen
Internet flödar av information om folks köpvanor och önskemål, men oftast används inte informationen till någonting. Nu har Åre blivit testort för ett nytt affärssystem som ska samla allt detta material och göra det tillgängligt för alla i turismbranschen. 

Målet
Projektet bygger på att skapa ett IT-baserat affärssystem för turismdestinationer där det i grunden handlar om att skapa en hållbar kunskapsbas för att stödja destinationens lärande, strategiska beslutsfattande, innovation och destinationsutveckling. Projektet fokuserar på kundundersökningar och den stora mängd information som finns på internet och i olika databaser hos företagen som medverkar. Den samlade informationen kan sedan användas för att förstå hur kunderna hittar fram till företagens erbjudanden, varför en avbokning görs eller för att förutse tillströmningen av gäster. Systemet mäter och utvärderar bland annat hur informationen söks, hur bokningarna görs, vad priserna spelar för roll och var man bör synas. 

Vinsten
Målet är att alla företag ska kunna ta del av den analyserade informationen - dels om läget för det egna företaget i relation till hela destinationen, dels för Åre som helhet. En första prototyp lanserades i maj 2013 och projektet drivs i samarbete med bland annat Skistar Åre och Åre Destination AB. Nästa steg i den praktiska tillämpningen är att knyta till sig ett antal internationella samarbetspartners.

Forskningsprojektet "Kunskapsdestinationen Åre" finansierades av K&K stiftelsen. 

CBIT - Customer Based Innovation in Tourism

Syftet med projektet "CBIT", som är en föregångarna till "Kunskapsdestinationen", är att identifiera förbättringar och innovationer på turismdestinationer genom att analysera information tillgänglig via webb och hemsidor.  Partners i projektet är Skistar Åre, Åre Destination AB, Holiday Club Åre, The Business Informatics Group, University of Applied Studies Ravensburg-Weingarten (Tyskland), Institute of Applied Informatics, University of Klagenfurt (Österrike). 

Vill du veta mer, kontakta Matthias Fuchs

För mer information kontakta projektledarna