Vi arbetar med att förbättra lönsamheten i dagens pappersindustrin, och på att hitta nya sätt att använda skog och träfibrer. Vi utveckla material som utvinns ur skogsindustrins materialflöden, och sedan ytterligare förfinats för att ge hållbara alternativ till t.ex. plast. Vi utvecklar också sätt att använda träfibrer, papper och kartong på nya sätt, till exempel i tredimensionella förpackningar strukturer, solceller och lätta strukturella kompositer från fiberbaserade material.

 

Fibermekanik

Vi strävar efter att bilda ett nytt vetenskapligt attraktivt forskningsprogram om bearbetning av massafibrer. Vårt mål är att utveckla nya FoU-metoder för att få ny kunskap om de fibernivåmekanisme...

Högutbytesmassateknologi

I vår forskargrupp bedriver vi forskning fokuserad på råmaterial, processteknik och nya eller förbättrade produkter och kvaliteter vid bioraffinaderier och pappersbruk. Högutbytesmassa (HYP)...

Materialvetenskap

Vår forskning rör material som huvudsakligen är relevanta för skogsindustrin. Vi har många projekt inom området stora applikationer och grön energi, energi skördar, lagrar och använder energi.

Organisk kemi

Forskningen fokuserar på grön katalys och i synnerhet området organisk katalys. Flera asymmetriska reaktioner med användning av naturliga aminosyror och aminosyraderivat som katalysatorer har...

Teknisk yt- och kolloidkemi

Trä består huvudsakligen av cellulosa, lignin och hemicellulosa och är ett fantastiskt förnyelsebart material som kan förädlas till en mängd olika produkter. Några pappersprodukter kom­mer att vara...