Pågående forskningsprojekt

DRIVE

En snabb strukturomvandling sker inom gröna transporter och tillväxttakten är mycket hög inom den gröna energi sektorn.

EcoSys

Projektet handlar om att utveckla eco-effektiva processer och system inom skogsindustrin. Det sker i samarbete med flera av våra ledande skogsindustrier i Sverige.

Litiumjonbatterier

Forskare vid FSCN forskningscentrum har utvecklat batterier med hög kapacitet med ett nytt nanomaterial.

Nanogeneratorer

Dagens samhälle rör sig från fossilbaserad energi mot förnybara energikällor.

Segment

Forskningsprojektet fördjupar kunskapen inom processmodellering och genomför fullskaleprov av nya segmentstrukturer i raffinörer för pappersindustrin.