Långsiktig parasport

Forskning och utveckling inom para-alpin skidåkning och para-kanot ska bidra till långsiktig parasportutveckling tillsammans med IPC, Internationella paralympiska kommittén.

parasport3.jpg

Bakgrund

Mittuniversitetet har tidigare drivit projekt för personer med en funktionsnedsättning tillsammans med Parasport Jämtland Härjedalen, något som också blev startskottet för samverkan mellan olika parter för att göra idrott och friluftsliv i regionen mer tillgängligt för alla.

Det resulterade också i att Parasport Sverige ingick samarbete med Mittuniversitet och forskningscentren Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum som nationell nod för forskning och utveckling inom vinteridrotterna. Nu har Mittuniversitetet fått en förfrågan av IPC, International Paralympic Committee, gällande utveckling av de vinter-paralympiska idrotterna. I första läget handlar det om forskning för para-alpin skidåkning med huvudsyfte att förbättra klassificeringssystemet.

Inom alpin para-sport på tävlingsnivå är det avgörande att förstå vilka faktorer som påverkar prestationen och resultatet för att kunna göra en rättvis jämförelse av slutresultatet för individer med olika grad av funktionsnedsättning, så kallad klassificering. Idag görs det med en omräkning av sluttiden utifrån vilken funktionsnedsättning utövaren har där man använder en omräkningsfaktor som kalibrerats med underlag från tidigare tävlingshistorik. Forskningen inom området har varit begränsad, därför är det delvis okänt hur olika fysiska funktionsnedsättningar, som reducerad funktion eller avsaknad av muskelstyrka i olika delar i kroppen, påverkar prestationen.

Vid Mittuniversitetet används 3D mätteknik i kombination med avancerad datorstödd simuleringsmetodik för att studera inverkan av olika funktionsnedsättningar inom olika para-idrotter i en simulerad datormiljö. Förhoppningen är att metodiken i kombination med nuvarande metoder kan bidra till utvecklingen inom klassificering och skapa en rättvisare idrott.

Mål 

Mätning och analys av bland annat vilken kraft i handgreppet som krävs för att kunna hantera en skidstav och hur funktionsnedsättning i bålen och höften påverkar prestationen inom sit-ski alpint.

Utveckla samarbetet kring forskning och utveckling mellan IPC, Parasport Sverige och Mittuniversitetet, som ett internationellt centrum för FoU inom parasport och indirekt bidra till att skapa ytterligare tävlingstillfällen i regionen och reseanledningar.

Forskare

Projektledare – Jonas Danvind och Marie Ohlsson

Projektperiod

September 2017 – Augusti 2019

Finansiering

500 000 SEK

Finansiärer

Projektet finansieras av Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.

Partners

Forskningen inom parasport vid Mittuniversitetet är tvärvetenskaplig och integrerar Sports Tech Research Centre och Nationellt vintersportcentrum.