MI7A0433.jpg

Fatmax-test (nyhet våren 2017) 

I detta test fastställer vi vid vilken träningsintensitet din kropp använder högsta möjliga fettförbränning, vilket kallas Fatmax. Detta då studier visar att detta är en högst individuell egenskap och kan variera mellan 20 och 90 % av maxpuls (HRmax)Själva testet tar ca 30 minuter, genomförs på cykelergometer alternativt löpband och med genomgång av testresultatet tar testet ca 1 timme. Under testet kommer vi att mäta laktatnivåer, syreupptagning (VO2) och puls. Efter genomfört test sker en genomgång av resultaten där du får veta vad just ditt Fatmax samt hur många kalorier du förbrukar vid olika träningsintensitet. Detta test rekommenderas för dig som vill gå ner i vikt, komma igång med din träning eller vill ta träningen till en högre nivå. 

Submax (laktattröskeltest) + VO2max-test

Det mest kompletta konditionstestet genomförs under 1-1,5 timme och ger svar på din fysiska förmåga på såväl submaximal som maximal arbetsbelastning. Vi mäter såväl laktatnivåer som syreupptag (VO2) under hela testet. Efter genomfört test sker en genomgång av resultaten där dina starka respektive svaga sidor lyfts fram och diskuteras. All feedback anpassas till din personliga kravprofil oavsett om du har som mål att prestera på VM eller förbättra din hälsostatus. Detta test passar dig som vill få ut maximalt av din träning och få ett kvitto på vilka kapaciteter just du skulle kunna förbättra.

 

VO2max-test

Detta är en något förenklad version av ovanstående där enbart din maximala förmåga testas. Själva testet tar ca 10 minuter men med uppvärmning och feedback tar testet 1 timme. Efter genomfört test har vi en feedbackgenomgång där testresultatet ställs i relation till din personliga kravprofil. Detta test rekommenderas för prestationsidrottare från lagidrotter, motionärer och personer som vill förbättra sin hälsostatus.  

 

Åstrandtest

Detta enkla test beräknar ditt VO2-max genom att du cyklar på en submaximal belastning under 6 minuter. Du får då ett mått på din kondition vilken sätts in i relation till de krav som ditt liv ställer på fysisk kapacitet.  

Pris, kontakt och anmälan