För att få genomföra mätning i iDXA krävs remiss från läkare. Region Jämtland Härjedalen har avtal med Vintersportcentrum för genomförande av bentäthetsmätningar. Läkare från ortoped-, kirurg- samt medicinmottagningen har möjlighet att remittera sina patienter till oss.

Finns önskemål om mätning av kroppssammansättning krävs att personen har en remiss från läkare.

Kroppssammansättning 

Helkroppsmätning används vid mätning av kroppssammansättning. Försökspersonens vikt och längd registreras. Därefter planceras personen i iDXA för en helkroppsskanning. Undersökningen tar cirka 10 minuter. I resultaten från mätningen kan benvikt, skelettmuskelvikt samt fettvikt i helkropp eller specifika delar av kroppen utläsas. Informationen är ett värdefullt verktyg vid utvärdering av träning och rehabilitering.  

Bentäthetsundersökning 

Vid en bentäthetsundersökning mäts bendensiteten i lårbenen samt i ländryggen. Undersökningen tar ca 10-15 minuter och utförs i liggande position. Mätningen omräknas till en slags poängskala där individens bendensitet jämförs mot standardvärdena för en referensgrupp av bl.a. samma ålder, kön samt etnicitet. Bendensitetsmätning är ett steg vid diagnostisering av osteoporos eller osteopeni (benskörhet). För att få genomföra mätningen krävs remiss från läkare. Vintersportcentrum har avtal med Region Jämtland Härjedalen för genomförande av bentäthetsmätningar och landstinget remitterar sina patienter hit. Mer information om denna mätning hittar du på sidan "Bentäthetsmätning".

Övrigt

Förutom ovan beskrivna tester, finns även tester som bland annat undersöker frakturrisk i ryggrad, bentäthet i underarm och höftprotesanalys. Utrustningen är så exakt att den går att använda från 50 gram (djurstudier) till över 200 kg. iDXA kan även användas för att analysera specifika skelettdelars geometriska egenskaper. 

Pris, kontakt och anmälan