Kommuner och funktionshindrade i kris

Doktorandprojekt: Jörgen Sparf, sociologi

När kommuner organiserar sin riskhantering måste hela befolkningens behov beaktas. Både gällande preventiva åtgärder och åtgärder i akuta situationer, liksom i risk- och kriskommunikation. Olika grupper av befolkningen har dock olika behov och några grupper har särskilda, större eller extraordinära behov.

Syftet med detta projekt är att öka förståelsen av funktionshindrades uppfattningar av risk och deras sociala resurstillgångar samt hur kommuner beaktar dessa i sin organisering av riskhantering. Studierna innehåller såväl kvantitativ och kvalitativ empiri som kommer att analyseras mot varandra, med målet att bidra till en, utifrån befolkningens sammansättning, väl anpassad riskhanteringsorganisation.

Konferenspaper

Sparf, J. (2005). 'Information in times of chaos'. Presented at the 7th ESA conference: Rethinking inequalities, September 9-13, 2005, Institute of Sociology, Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland.

Sparf, J. (2006). 'Riskteoretiska perspektiv'. Presented at the Swedish sociology association conference The City and Eastern Europe, February 9-10, 2006, Södertörn University College, Stockholm, Sweden.

Sparf, J. & Öhman, S. (2006). 'Resources and risk perception'. Presented at the XVI ISA World Congress of Sociology: The Quality of Social Existence in a Globalising World, RC39: sociology of disasters, Durban, South Africa, July 23-29, 2006

Sparf, J. & Öhman, S. (2006). 'Risk perception among disabled people in Sweden: The role of social involvement and resources'. Presented at New Perspectives on Risk Communication Uncertainty in a Complex Society. A Multi-Disciplinary International Research Conference. August 31 - September 2, 2006 Gothenburg, Sweden.

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Doktorand Jörgen Sparf
Handledare: professor Roine Johansson, docent Susanna Öhman

Projekttid
Oktober 2005–September 2014

Finansiärer
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Mittuniversitetet