Projektet tar ett helhetsbegrepp över området ledning och samverkan och vid olyckor, kriser och andra händelser baserat på nuläget och den överblickbara framtiden.

Syftet är vidare att bidra till att utveckla förutsättningarna för ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser för de aktörer på lokal, regional och nationell nivå som har beröring med området samhällsskydd och beredskap, samt för det civila försvaret. Projektet ska tillhandahålla riktlinjer för ledning och samverkan som beskriver metod, teknik och kompetens, för att stödja god samverkan mellan samhällets olika aktörer. För att förankra resultatet deltar aktörerna på olika sätt i projektet. 
 
Ledning och samverkan är ett stort projekt som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Målet med Mittuniversitetets medverkan i projektet är att vara expertstöd inom området ledning och samverkan.

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Erna Danielsson, docent i sociologi
Erik Borglund, docent i data- och system­vetenskap

Projekttid
Januari 2013Juni 2014

Finansiär
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)