Perceiving and Making Sense of Risk in European Societies – A Comparative Study of Sweden and Wales

Syftet med projektet är att studera skillnader i riskperception och riskförståelse utifrån etnicitet, kön, sexuell läggning och ålder i Sverige och Wales, och om eventuella skillnader kan förklaras av bakomliggande psykologiska och sociala faktorer.

Vidare kommer projektet att studera vilka effekter dessa skillnader i riskperception och riskförståelse har på den enskilde individens känsla av trygghet och välbefinnande. Valet av Sverige och Wales baseras bl.a. på att länderna skiljer sig från varandra vad gäller ekonomiska och sociala förhållanden, men samtidigt har tillräckligt mycket gemensamt för att kunna jämföras.

RCR:s logotyp högupplöst jpg

Fakta

Deltagare
Prof. Leo B. Hendry, University of Glamorgan
Prof. Marion Kloep, University of Glamorgan
Doktorand Elin Montelius
Professor Anna Olofsson
Dr. Saman Rashid
Doktorand Jörgen Sparf
Docent. Susanna Öhman

Projekttid
Oktober 2007December 2011

Externa forskningsmedel
750 000 SEK per år

Finansiär
Vetenskapsrådet