ASCENT (Advancing Skill Creation to Enhance Transformation)

ASCENT är ett projekt finansierat av EU med syfte att stärka forsknings- och innovationskapacitet för att öka samhällets motståndskraft mot katastrofer.

Projektet kommer att stödja utbildning, kompetens- och ledarutveckling, internationell samverkan och partnerskap mellan universitet och näringsliv. Det kommer att stärka lärosätens förmåga att möta forskningsbehov vad det gäller motståndskraft mot katastrofer. Det kommer också att ge enskilda såväl som organisationer den färdighet, kompetens och utbildning som behövs för att både bedriva och leda forskning vid institutioner vars mål är att minska effekten av katastrofer.

ASCENT samfinansieras med bidrag från EU:s Erasmus+ program och kommer att pågå under tre år. Det leds av University of Huddersfields Global Disaster Resilience Centre som finns i Storbritannien. I konsortiet ingår totalt 13 lärosäten från Bangladesh, Estland, Litauen, Sri Lanka, Sverige, Thailand och Storbritannien.  

Under tre år kommer ASCENT-konsortiet att undersöka behovet av forsknings- och innovationskapacitet bland lärosäten i Bangladesh, Sri Lanka och Thailand som ett första steg i utvecklingen av samhällets motståndskraft mot katastrofer. Projektet kommer att ta fram en forskningsinfrastruktur, förbereda forskare på att ta sig an avancerad, innovativ och tvärvetenskaplig forskning i världsklass, samt öka internationellt samarbete mellan lärosäten. Det kommer att utforska, främja och initiera möjligheter för givande partnerskap mellan universitet och näringsliv. På så sätt kommer ASCENT att fungera som en länk mellan forskning och allmänheten, och hjälpa till att stärka kopplingen mellan utbildning och samhälle.

Projektet hämtade inspiration från Sendai Framework for Action 2015-2030, som skrevs under av 187 av FN:s medlemsländer i mars 2015. Det är ett 15-årigt, frivilligt, icke-bindande avtal som pekar ut staten som huvudansvarig för att minska risken för katastrof, men som också menar att ansvaret borde delas med andra, så som kommuner, den privata sektorn och andra intressenter. Sendai Framework for Action ser internationell, regional, delregional och gränsöverskridande samarbete som ett avgörande stöd för länderna, inklusive nationella och lokala myndigheter, samt för samhällen och företag, i deras arbete med att minska riskerna för katastrof.

I fas 1 kommer ASCENT att analysera nuvarande motståndskraft mot katastrofer bland lärosäten i Bangladesh, Sri Lanka och Thailand. Det kommer att utgöra grunden för framtida verksamhet för kapacitetsutveckling.

Fakta

Projektledare
Professor Dilanthi Amaratunga 
Professor Richard Haigh 
(University of Huddersfield)

Kontaktperson RCR
Jörgen Sparf

Deltagare
University of Huddersfield, Storbritannien (huvudpartner)
University of Central Lancashire, Storbritannien
Lunds Universitet, Sverige
Mittuniversitetet, Sverige
Vilnius Gediminas Technical University, Litauen
Tallinn University of Technology, Estland
University of Moratuwa, Sri Lanka
University of Colombo, Sri Lanka
University of Ruhuna, Sri Lanka
University of Naresuan, Thailand
Chiang Mai University, Thailand
University of Dhaka, Bangladesh
BRAC University, Bangladesh
Patuakhali Science and Technology University, Bangladesh 

Projekttid
2015–2018 

Finansiär
EU-kommissionen, Erasmus+