Risk- and decision making in large-scale e-Government projects

Avhandlingsprojekt, Leif Sundberg, data- och systemvetenskap.

Leif Sundbergs avhandling "The Relation Between Digital Technology and Values: Thinking Through Multiple Technologies" handlar om relationen mellan digital teknik (”digitalisering”) och värden. Teoretiska utgångspunkter hämtas från teknikfilosofi och forskning om värden i offentlig sektor. Genom att utgå från historiska och aktuella dokument från svensk offentlig sektor bidrar avhandlingen med en ökad förståelse för hur värden legitimeras, framträder och uppfattas, i förhållande till bakomliggande tekniksyner. Avhandlingen föreslår en breddning av de normer som ligger till grund för utredningar och policys om digital teknik. En sådan bredd skulle leda till ett mer aktivt och transparent beslutsfattande.

Leif Sundberg disputerade den 13 december 2019.

Handledare: Prof. Katarina L. Gidlund och docent Aron Larsson

Opponent: Prof. Jeremy Rose, Högskolan i Skövde

Läs avhandlingen här

Fakta

Doktorand
Leif Sundberg

Ämne
Data- och systemvetenskap

Startår
2014