Generality of violence in intimate partner violence (IPV) cases

Joakim Petersson, hälsovetenskap

Avhandlingen behandlar området polisiära riskbedömningar för partnervåld och syftar till att jämföra subtyper av partnervåldsförövare. Denna jämförelse görs med avseende på riskfaktorer, utfallet av riskbedömningen, efterföljande riskhantering samt återfall i upprepat partnervåld.

Fakta

Doktorand
Joakim Petersson

Ämne
Hälsovetenskap

Startår
2014