En jämförelse av Sveriges större städer visar att i segregerade bostadsområden är exempelvis inkomstnivåerna lägre och hälsoriskerna för de boende högre. Var man är bosatt visar sig också ha stor betydelse för ens framgång på arbetsmarknaden.

3326796-bostadsomrade-sverige.jpg

Syftet med förstudien är beskriva och analysera befintliga integrationsprocesser i bostadsområdet Tallnäs i Timrå kommun. Bostadsområdet kännetecknas av en mångfald av hyresgäster men också utmaningar som sociala och socioekonomiska problem. Mål för projektet är att:

  1. Utveckla ett generellt arbetssätt för integrationsprocesser och hållbart boende utifrån ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella utgångspunkter.
  2. Utveckla innovativa sätt för hållbar kompetensförsörjning genom att tillvarata den outnyttjade kompetens som utrikesfödda och andra som står utanför arbetsmarknaden utgör.
  3. Skapa arenor för att öka kunskapen om integrationsprocesser, hållbart boende samt hållbar kompetensförsörjning.

 

Förstudieansvarig Mittuniversitetet
Gustav Lidén, institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, e-post: gustav.liden@miun.se

Förstudiemedlemmar
Sara Nyhlén, institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, e-post: sara.nyhlén@miun.se
Tommy Roxenhall, institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism, e-post: tommy.roxenhall@miun.se

Förstudieansvariga Timrå kommun
Annelie Ringbro, enhetschef integration, e-post: annelie.ringbro@timra.se
Micael Löfqvist, VD Timråbo, e-post: micael.lofqvist@timrabo.se
Annelie Axelsson, näringslivsutvecklare, e-post: annelie.axelsson@timra.se

Projektperiod
190916–220315

Finansiär
Timrå kommun och Mittuniversitetet

Läs mer i projektansökan