Nätverk som styrform

Inom detta projekt studeras de s.k. Älvgrupperna. Fokus riktas mot hur samverkan mellan privata och offentliga aktörer fungerar som verktyg för risk- och krishantering. Ett delsyfte är att studera nätverksstyrning i praktiken samt att jämföra organisering av och beslutsfattandet inom de olika nätverken.

12266271-indalsalven-fran-ovan.jpg

Fakta

Deltagare
Jon Nyhlén
Pär Olausson