Åre Risk Event ägde rum den 14–16 juni 2016 på Copperhill Mountain Lodge i Åre. Temat var "Resiliens – Möjligheter och utmaningar för samhällets krishantering och individens säkerhet".

Resiliens har under de senaste 20 åren etablerats inom samhällssäkerhet och beredskap liksom en rad andra områden. Konferensen belyste på olika sätt hur detta skett och vilka konsekvenser det har och kan få, både vad gäller gott och ont, för allt från enskilda individer och lokalsamhällen till världen globalt.

Konferensen vände sig till alla med ett intresse för resiliens, säkerhet, risk- och krishantering. 

RESILIENS – Förmågan att stå emot och klara av en kris, samt återhämta sig och vidareutvecklas.