Inbjudan att skicka in presentationer

DEADLINE HAR PASSERAT Det är nu dags att skicka in sammanfattningar för muntliga presentationer till konferensen Åre Risk Event, som den 26–28 mars 2019 genomförs för femte gången i Åre. Årets konferens har temat ”Riskbedömning och krisberedskap 2025”.

Under senare tid har vi i Sverige börjat diskutera en typ av risker och kriser som tidigare inte stått i fokus för debatten. I den meningen kan de betraktas som ”nya”. Det handlar om fenomen som är globala till sin karaktär, vars lokala effekter tar sig uttryck i olika slags kriser. Så kan exempelvis klimatförändringar, sociala omvälvningar och teknologisk utveckling resultera i stora skogsbränder, omfattande flyktingströmmar och olika slags digitala hot.

Konferensen kommer att på olika sätt belysa vilka förändringar den här utvecklingen medför ifråga om bedömningen av framtida risker, beredskapen för kommande kriser och möjligheten att skapa hållbara lokalsamhällen.

Konferensen samlar forskare, praktiskt verksamma och representanter för privata, offentliga och frivilliga organisationer för att utbyta kunskap och erfarenheter. Programmet är fortfarande preliminärt men består av föredrag och forskningspresentationer, varvat med workshops och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Konferensen vänder sig till dig med ett intresse för riskbedömning, krishantering och hållbara lokalsamhällen och vi välkomnar sammanfattningar inom området framtida risk- och krisberedskap och hållbara samhällen i vid bemärkelse. Har du gjort någon studie, projekt, utvärdering eller liknande som du skulle vilja presentera för våra konferensdeltagare? Det kan gälla allt från ledning och samverkan vid omfattande kriser till nya initiativ för att ta tillvara medborgarnas kapacitet och engagemang i lokalsamhällen.

En sammanfattning omfattande högst 200 ord skickas in senast den 8 januari (OBS! förlängd deadline) till e-postadress rcr@miun.se. Din sammanfattning ska innehålla författarnamn, organisationstillhörighet och kontaktuppgifter. Accepterande av presentationer meddelas den 20 januari 2019.

För mer information om konferensen, se www.miun.se/areriskevent