Lunchseminarium: Genus och ansvar under kampanjen krisberedskapsveckan

Den 8 maj i år lanserade MSB en kampanj kallad Krisberedskapsveckan. Kampanjen syftade till att öka människors kunskap, förberedelser och förmåga att klara vardagen vid en kris. Linda Kvarnlöf och Elin Montelius har studerat hur bilden av genus och ansvar förmedlades i kampanjen. Vid detta seminarium redogör de för sina resultat.

Sal: L355 Östersund och M104 Sundsvall

Öppet för alla. Ta gärna med lunch och ät under föreläsningen.