Temadag: Hållbart samhällsbyggande

Hur kan vi samarbeta för att på ett hållbart sätt möta dagens och morgondagens utmaningar?

Vi bjuder in till samtal med många olika perspektiv mellan företagare, organisationer, offentlig verksamhet och akademi för att vi tillsammans ska lära av varandra. 

Programmet omfattar inspirationsföredrag, gruppsamtal, hållbarhetsbokrelease, mingel, panelsamtal och presentation av hållbarhetspoddar. Fokus för samtalen kommer vara hur vi kan skapa större hållbarhet i vår samhällsplanering.

Inbjudan och program

Anmälan

Dagen anordnas inom ramen för Hållbart Samhällsbyggande – ett samarbete mellan Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande, Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER), Forum för genusvetenskap (FGV) och Risk and Crisis Research Centre (RCR).

Hållbart Samhällsbyggande finansieras av Tillväxtverket.