Ny miljonsatsning på krisforskning

Mittuniversitetets centrum för risk- och krisforskning får 5,5 miljoner kronor. Medlen ska användas till att studera hur organisationer samverkar vid kriser. Vid exempelvis större bränder eller översvämningar samverkar allt från kommuner, landsting och länsstyrelser till privata företag och frivilliga organisationer. – Att lösa kriser tillsammans har organisationer gjort länge, men ingen har på kommunal nivå studerat hur denna samverkan egentligen går till och hur man kan förbättra den, säger Erna Danielsson, projektledare.

Forskningsprojektet kommer att studera ordinära kriser. Det är händelser som är kända och återkommande men ändå tillräckligt omfattande för att behöva hanteras av flera organisationer i samverkan. Exempel är snöoväder och översvämningar. Studierna sker på kommunal nivå. Forskarna kommer särskilt att fokusera på hur man i olika organisationer tolkar och förstår en och samma händelse.

 

– Syftet är att utveckla kunskap om samverkan och beslutsfattande vid gemensam krishantering. Vi ska undersöka hur krishanteringen påverkas av olika organisationers kulturer och arbetssätt och vana av att hantera kriser, säger Erna Danielsson.

 

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som delar ut pengarna till det nya forskningsprojektet. Förhoppningen är att projektet ska bidra med stöd till lokalsamhället när det gäller att samverka och tillvarata samhällets resurser. Projektet kommer bland annat att utveckla utbildningsmaterial och utbildningsmiljön inom MSB:s nationella webbaserade informationssystem. På så sätt kommer kunskaperna till praktisk nytta i kommuner och organisationer över hela landet.

 

I forskningsprojektet deltar även forskare från Disaster Research Center, University of Delaware, USA. Projektet pågår under tre år, med start 2012. I MSB utlysning kom 153 ansökningar in. Endast åtta ansökningar beviljades. Totalt delades 42 miljoner kronor ut.