Risk- och krishanteringsprogrammet övar vid MSB Sandö

Mittuniversitetet anlitar MSB för att ge sina studenter på risk- och krishanteringsprogrammet praktiska insikter om risk och krishantering. – Utbildningsprogrammet är en akademisk utbildning, men ska man arbeta med risk- och krishantering i samhället och i organisationer måste man ha upplevt och prövat på den mer handfasta sidan också, säger Jörgen Sparf programansvarig.

Därför ingår både praktikperiod och en rad praktiska inslag i utbildningsprogrammet. Den 5-7 oktober genomfördes den tredje omgången med utbildning av programstudenter på plats på MSB Sandö.
Brandsläckning i olika former, genomförande av räddningsinsats vid en trafikolycka och att agera i olika organisationsroller i ett scenariospel är moment som ingår. Även studenterna vid SMO-utbildningen deltar vid en samövning för att ge Mittuniversitetets studenter möjlighet att förstå situationen som drabbad vid trafikolyckor och bränder men även uppleva hur en insats genomförs.
– Vi genomför ett varierat och uppskattat program där alla deltagande får verklighetsnära erfarenhet av såväl samhällsperspektivet vid olyckor samt mer handfasta insatser, säger Nils-Olov Nilsson, ansvarig lärare vid MSB Sandö.

 

Se bilder från utbildningen>>