Datum:   22 november
Plats:      Mittuniversitetet, Östersund
Lokal:     Hus G, rum G1350

 

 

För tredje året i rad anordnar Risk and Crisis Research Center en forskardag på temat risk-, kris- och säkerhetsforskning för Mittuniversitetets forskare.  Regionala företag och andra intressenter är också inbjudna för att inventera eventuella gemensamma forsknings- och utvecklingsintressen.

 

Syftet är att skapa en mötesplats för forskare som är verksamma inom området, initiera forskarsamarbete, samt vidareutveckla den mångvetenskapliga risk- och krisforskning som finns vid universitetet.

 

 

Program:

10.30-11.30  Presentation av deltagare och RCR

 

11.30-12.00  Exempel på forskningssamarbete - RCR och
                            Trygghetens Hus

 

12.00-13.30 Lunch, Cultum, Mittuniversitetet, Hus G

 

13.30-14.00  Lars Malmbom, innovationsrådgivare,
                            MIUN Innovation

 

14.00-14.30  Presentation av Safety and Rescue Region (SRR)

 

14.30-15.00  Identifiering av gemensamma intressen

 

15.00-15.30  Kaffe

 

15.30-16.00  Avslutande diskussion

 

17.00               Mingel, Mittuniversitetet

 

 

 

Anmälan och frågor ställs till Larsåke Lindström, tel 063-16 55 05 eller larsake.lindstrom@miun.se

 

 

VÄLKOMNA!

 

 

 

EU logotyp anpassad