Forskningsseminarium 3/3 - Riskanalys genom samverkan och nätverksstyrning

3 mars kl 14.15-16.00 presenterar Pol Dr Pär Olausson inom ramen för RCR:s seminarieserie:

 

"Riskanalys genom samverkan och nätverksstyrning - Älvgrupperna i norra Sverige"

 

Läs mer om seminariet här >>