Den 5 april lägger Linda Eliasson, doktorand i sociologi och knuten till RCR, fram sitt avhandlingsmanus för mittseminariebehandling. Manuset har titeln ”Först på plats” – första hjälpare och deras möjligheter att agera på olycksplatsen. Opponent är FD Ann Enander från Försvarshögskolan. 

 

Lokal: G1350, campus Östersund

 

Tid: kl 10.30-.12.30