24/5 Regeringens kansli för krishantering -dess roll och ansvar

Regeringens kansli för krishantering -
dess roll och ansvar i Sverige och världen

  

24/5 kl 13.15-15.00 

  

Gästföreläsare denna gång är Kjell Mo, chef för krishanteringssektionen vid kansliet för krishantering. Kansliet som ligger under statsrådsberedningen är Sveriges högsta krisledning och etablerades 2008 efter flodvågskatastrofen i Thailand.

 

Ta chansen att diskutera krishanteringsfrågor med en nyckelperson i Sveriges högsta krisledning. Kjell har lång erfarenhet av såväl praktiskt arbete som brandman som myndighetsarbete på Statens Räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten. Han arbetar sedan 2008 som kansliråd och är chef för sektionen för krishantering.

 

Plats: Mittuniversitetet campus Östersund
sal Q221

 

Du kan även delta via bildkonferens på följande orter:


Mittuniversitetet campus Härnösand sal O107
Mittuniversitetet campus Sundsvall sal M 328
MSB Sandö, Kajutan

 

Varmt välkommen!