Vatten- och klimatkonferens 11-12 maj

Vatten- och klimatkonferens 11-12 maj

Linda Eliasson och Erika Wall från RCR kommer att hålla ett kortare föredrag på temat "att hantera kriser, exemplet cryptosporidium" vid ett av seminarierna som hålls på Clarion hotel grand/Storsjöteatern 12-13 maj 2011.Även föreläsare som Erika Bjerström, utrikesreporter på Svt, och Johan Kuylenstierna, vatten- och klimatexpert kommer att medverka.

 

Mer information om seminariet hittar du på vattenochklimat.se