Fjällsäkerhet & fjällräddning

Naturvårdverket, Polisen och Civila Fjällräddarnas Riksorganisatione bjuder in till nationell informationsdag om fjällsäkerhet och fjällräddning - historik, nuläge och framtid. 18/10 i Åre.