Anna Olofsson installeras som professor

Fredag 12 oktober firar Mittuniversitetet Akademisk högtid. 21 doktorer promoveras för sina akademiska framsteg, fem hedersdoktorer uppmärksammas för sina gärningar och 18 nya professorer installeras vid universitetet. RCR:s föreståndare Anna Olofsson är en av de nya professorerna.

Ceremonin hålls i Tonhallen i Sundsvall kl. 15.30–18.00 den 12 oktober. Den är öppen för alla intresserade och innehåller fanfarer, sång och musik samt salutskott av Jämtlands Fältartilleri. Ceremonin vid högtiden härstammar från de äldsta medeltida universiteten i Sydeuropa och har hållits vid svenska universitet sedan 1600-talet.

 

Även lärare och forskare som uppnått docentkompetens uppmärksammas under högtiden. Bland de nyblivna docenterna återfinns RCR:s Erna Danielsson och Susanne Strand.

 

Mittuniversitetets akademiska högtid äger rum vartannat år och roterar mellan campusorterna.