Installationsföreläsning 11 oktober

Tidigare i år utnämndes RCR:s föreståndare Anna Olofsson till professor. Nu håller hon en populärvetenskaplig föreläsning i anslutning till Mittuniversitetets akademiska högtid i Sundsvall.

Den 11 oktober kl. 15.00-15.30 kan du lyssna på Anna Olofssons installationsföreläsningRiskforskning: Att studera något som nästan inte finns i sal O102 i Sundsvall. 

Under samma eftermiddag föreläser en mängd nya professorer och hedersdoktorer, däribland professor Alina Rodriguez som talar under rubriken Tidiga riskfaktorer för psykisk ohälsa bland barn och nyblivna hedersdoktorn Kim Anderzon.

Föreläsningarna är öppna för allmänheten.